Вести из 2009. године
 

Скупштина Европске научне фондације

Организатор: Европска научна фондација
Представник САНУ: академик Љубисав Ракић, потпредседник

Стразбур
19. и 20. новембар 2009.године

 

 

PlanPlus