Вести из 2009. године
 

Саопштење САНУ поводом избора нових редовних, дописних и иностраних чланова

На редовној Изборној скупштини Српске академије наука и уметности одржаној 05. новембра 2009. године изабрано је 26 редовних чланова, 20 дописних чланова и 13 иностраних чланова.
Скупштини је присуствовало 121 члан Академије. За избор за редовне чланове било је потребно минимум 39 гласова док је за дописне требало обезбедити 65 гласова од утврђеног кворума.
Највише нових, дописних чланова изабрано је у Одељење математике, физике и геонаука, укупно четири. Од предложених 24 кандидата за нове, дописне чланове у одељењу медицинских наука изабрано је само три нова члана.
Сви кандидати за иностране чланове су добили потребан број гласова за улазак у Академију. Међу изабраним иностраним члановима налази се нобеловац Визел Торнстен, неурофизиолог; Душан Шиђански, политиколог и саветник председника Европске комисије Мануела Бароза; Иван Чарота, слависта и још десет истакнутих светских научника и наших научника који живе у иностранству и који ће својим ангажовањем значајно утицати на међународну сарадњу у области науке.
С обзиром на то да је од избора 2006. године преминуло 26 чланова академије пријем нових 20 чланова представљаће додатну снагу за реализацију пројеката, међународну сарадњу и остале научне активности које САНУ предузима.

Изабрани су редовни чланови:

1.ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ
2.СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
3.ВИДОЈКО ЈОВИЋ
4.СТЕВО ТОДОРЧЕВИЋ
5.ДРАГАН ШКОРИЋ
6.МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ
7.МИЉЕНКО ПЕРИЋ
8.ТЕОДОР АТАНАЦКОВИЋ
9.ЗОРАН ПЕТРОВИЋ
10.САВА ПЕРОВИЋ
11.РАДОЈЕ ЧОЛОВИЋ
12.ВЛАДИМИР БУМБАШИРЕВИЋ
13.ДРАГАН МИЦИЋ
14.ЈОВАН ХАЏИ-ЂОКИЋ
15.НИНОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ
16.МИОДРАГ ЧОЛИЋ
17.ДУШАН КОВАЧЕВИЋ
18 СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ
19.ВОЈИСЛАВ СТАНОВЧИЋ
20 ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ
21.МОМЧИЛО СПРЕМИЋ
22.ЈОВАНКА КАЛИЋ
23.БОРИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
24.МИЛАН ЛОЈАНИЦА
25.ДУШАН ОТАШЕВИЋ
26.ВЛАСТИМИР ТРАЈКОВИЋ

Изабрани су дописни чланови:

Из Одељења за математику, физику и гео-науке:
1.ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ
2.ЗОРАН РАДОВИЋ
3.МИЛАН СУДАР
4.МИЉКО САТАРИЋ

Из Одељења хемијских и биолошких наука:
1.МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ
2.СЛОБОДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
3.СЛАВКО МЕНТУС

Из Одељења техничких наука:
1.ДЕЈАН ПОПОВИЋ
2.ДУШАН ТЕОДОРОВИЋ
3.МИЛОШ КОЈИЋ
Из Одељења медицинских наука
1.ДУШИЦА ЛЕЧИЋ-ТОШЕВСКИ
2.ЂОРЂЕ РАДАК
3.НЕБОЈША РАДУНОВИЋ

Из Одељења језика и књижевности:
1.МИРО ВУКСАНОВИЋ
2.СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ
3.ЈАСМИНА ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР

Из Одељења друштвених наука:
1.АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ

Из Одељења историјских наука:
1.МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ

Из Одељења ликовне и музичке уметности:
1.МИЛАН МАРИЋ
2.МИЛИЦА СТЕВАНОВИЋ

Изабрани су инострани чланови:

1. Ендре Шили, математика
2. Иван Божовић, физика
3. Иван Чарота, славистика
4. Вајат Андерсон, генетика
5. Зоран С. Петровић, физичка хемија (предлог Огранка)
6. Томас Флајнер, право
7. Панајотис Харитос, право и политикологија
8. Вацлав Клаус, економија
9. Тошиаки Макабе, електротехника
10. Енгелина Сергејевна Смирнова, историја уметности
11. Душан Шиђански, економија (предлог Извршног одбора )
12. Арво Перт, композитор
13. Визел Торстен, неурофизиологија

 

 

PlanPlus