Вести из 2010. године
 

Објављена књига академика Александра Фире

У оквиру издања "Kluwer Law International - International Encyclopaedia of Laws" академик Александар Фира је у августу 2009. објавио књигу "The Constitution of Serbia" која представља 82. том овог серијала и која садржи превод Устава Републике Србије од 30. септембра 2006. са његовом библиографском обрадом. У следећем тому овог серијала (83) објављена је монографија академика Александра Фире о уставном развоју Србије на 185 страна. У уводном делу и другом делу текста приказан је осврт на досадашњи развој Србије, док је трећи, главни део ове монографије посвећен савременом Уставу Републике Србије од 30. септембра 2006. и садржи коментаре целокупног уставног текста.

 

 

PlanPlus