Вести из 2010. године
 

Разговори са амбасадором Украјине у Србији

Председник Српске академије наука и уметности академик Никола Хајдин примио је амбасадора Украјине у Београду господина Виктора Недопаса (Viktor Nedopas).

Разговорима у САНУ присуствовали су: академик Љубиша Ракић, потпредседник, академик Димитрије Стефановић, генерални секретар, академик Момчило Ристић, дописни чланови: Предраг Пипер и Александар Лома.

Председник Хајдин упознаo je госте о стању сарадње између Националне академије наука Украјине и САНУ, констатујући да упркос потписаном Споразуму о научној сарадњи две академије, (2006) и Тематском плану који садржи 14 заједничких научних пројеката, ова сарадња није на завидном нивоу. Замолио је амбасадора Недопаса да посредује у унапређењу сарадње и дефинисању конкретних предлога пројеката са украјинске стране, који би били од интереса за две академије.

Амбасадор Недопас упознао је присутне да је у току припрема програма научно техничке сарадње на међудржавном нивоу, за период 2011-2012, који ће бити усвојен на заседању Мешовитог комитета за научну и техничку сарадњу две земље, а које се планира за други или трећи квартал о.г. у Београду.

Договорено је да украјинска страна достави конкретне предлоге заједничких пројеката, са носиоцима пројектне сарадње, које би САНУ упутила својим одељењима на разматрање и усаглашавање. Амбасадор Недопас предложио је да пројектна сарадња две академије буде саставни део међудржавног програма научне и техничке сарадње, али да искључиво две академије буду одговорне за реализацију пројеката који су део сарадње академија, а да државе пруже пуну подршку оваквом виду сарадње.

На састанку је било речи и о изради српско-украјинског речника. Предлог НАНУ за заједнички рад на двојезичном речнику потребно је ставити у оквире реалних могућности и процедуре у САНУ. С обзиром на чињеницу да украјинска страна има више техничких и кадровских потенцијала, реално је да они буду носиоци тог посла. У том смислу, дописни члан Предраг Пипер, у својству председника Одбора за српски језик у поређењу са другим језицима упутио је предлог директору Лингвистичког института НАНУ академику Скљаренку, да овај Институт упути једног стручњака у САНУ, у циљу конкретизације договора о сарадњи на двојезичном речнику, амбасадор Недопас замољен је да посредује у реализацији ове иницијативе.

Амбасадор Украјине сложио се са предлогом да се Огранак САНУ у Новом Саду више бави питањима положаја украјинске мањине у Војводини.

 

 

PlanPlus