Вести из 2010. године
 

Промоција рада САНУ у додатку недељника ВРЕМЕ „Дом српске науке“

Сарадња Српске академије наука и уметности и недељника Време озваничена је потписивањем Писма о намерама којим је договорено објављивање додатака у овом недељнику о раду САНУ и научним радовима њених чланова.

Први додатак Дом српске науке објављен је 15. априла.

У додатку је на адекватан, широј публици разумљив начин представљен рад САНУ кроз разговоре са председником САНУ, потпредседником, секретарима Одељења историјских наука и језика и књижевности. Посебна пажња посвећена је приказу рада Одељења матeматике, физике и геонаука.

Планирано је да се објаве још два броја до краја 2010. године у којима ће се представити друга одељења САНУ, радови и пројекти академика и рад Галерија, Архива, Библиотеке, Центара у Нишу и Крагујевцу и посебно Огранка у Новом Саду.

 

 

PlanPlus