Вести из 2010. године
 

Награда Фонда Бранко Ћопић

Српска академија наука и уметности
Одељење језика и књижевности
Задужбина Бранка Ћопића

На својим седницама одржаним у јануару, фебруару и марту и априлу 2009. године Управни одбор Задужбине Бранка Ћопића – у саставу академик Светозар Кољевић (председник), академик Матија Бећковић, академик Милосав Тешић, академик Душан Ковачевић и дописни члан Нада Милошевић-Ђорђевић – размотрио је више значајних остварења објављених у периоду у току 2009. године.
Посебну пажњу жирија привукла су, између осталих, следећа прозна дела: Шћепан Алексић, Турски друм (Свет књиге, Београд, 2009), Слободан Владушић, Forward (Стубови културе, Београд, 2009), Звонко Карановић, Три слике победе (Лагуна, Београд, 2009), Жарко Команин, Љетопис вјечности (Српска књижевна задруга, Београд, 2009), Гроздана Олујић, Гласови у ветру (Ringier: Српска књижевна задруга, 2009), (Љубивоје Ршумовић, Сунчање на месечини (Лагуна, Београд, 2009), Дејан Стојиљковић, Константиново раскршће (Лагуна, Београд, 2009).
Међу песничким остварењима посебну пажњу привукле су, између осталих, следеће збирке поезије: Слободан Зубановић, Сонети са села ( Завод за издавање уџбеника, Београд, 2009), Братислав Р. Милановић, Писма из прастаре будућности (Завод за издавање уџбеника, Београд, 2009), Миодраг Раичевић, Длан & лопата (Културни центар, Нови Сад, 2009).
На својој седници одржаној 19. априла 2010. године жири је једногласно одлучио да се награда за прозу додели:
Љубивоју Ршумовићу за изузетно маштовито прозно остварење Сунчање на месечини у којем се обликују мотиви бајки далеких земаља и култура у инвентивном језичком облику. Те кратке прозе су у знаку привидно безазленог, дечијег гонетања крајњих питања смисла и бесмисла свега оног чим је човек у животу окружен – од околности непосредне средине до својих жеља и снова, игре случајности и среће у њиховом остваривању. У том погледу Ршумовић овом књигом – као и својим целокупним делом – наставља у савременом облику велику традицију негдашњег Ћопићевог стваралаштва за децу и одрасле.
Жири је такође једногласно одлучио да се награда за најбоље песничко остварење у протеклом периоду додели:
Миодрагу Раичевићу за дело Длан & лопата у издању Културног центра Нови Сад. Раичевић у тој књизи опева често из хуморно-ироничног угла драму савременог урбаног човека. С друге стране, он дискретно показује да бит таквог певања чини елегично поимање света. У Раичевићевом Длану & лопати, уз тонове блуза, смењују се човекове социјалне и емотивне недаће. То смењивање, уз мешање дескриптивног и колоквијалног, одликује се непосредношћу песничког обраћања.

У Београду 19. априла 2010.
Председник Управног одбора Задужбине Бранка Ћопића
Академик Светозар Кољевић

 

 

PlanPlus