Вести из 2010. године
 

САРАДЊА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ

PDFСАРАДЊА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ, академик Љубисав Ракић, Потпредседник САНУ

Представници националних академија наука и уметности земаља југоисточне Европе састали су се 19. новембра 2001. године у Венецији и на иницијативу Фондације „Ђорђо Чини“ и групе политичких саветника председника Европске комисије потписали „Венецијанску декларацију“ којом је основан Међуакадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE).

Други састанак IAC SEE, одржан у Будви 7. и 8. октобра 2004. године, допринео је оснивању Програмског комитета (PC IAC SEE). Основни задатак Програмског комитета је успостављање сарадње академија региона на истраживању на заједничким пројектима и њихово укључење у програме које финансира Европска комисија и Унеско и/или из извора националних академија. У том смислу, неколико практичних иницијатива је предложено, као што су заједничке активности у приступању фондовима FP 7, COST програмима и формирању глобалних односно регионалних пројеката.

Програмски комитет до сада је одржао пет састанка: у Скопљу, (24. новембра 2004), са представницима пет националних академија (5); Београду, (17. маја 2005), (6); Тирани, (10. новембра 2007), (9); Сарајеву, (26. октобра 2007), (9) и Софији, (3. априла 2009), (6). Суштина рада Програмског комитета била је иницирање заједничких пројеката академија региона и у претходном периоду одржано је више консултација међу истраживачима регионалних академија у циљу формулисања заједничких пројеката.

До сада је успостављен рад на два заједничка пројекта: A Scientific Approach to Cultural Heritage in SEE (координатор: Турска академија наука – TUBA уз учешће националних академија: Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Косова, Македоније, Србије, Атинске академије, Аустријске академије наука и уз подршку Унеска); и Balkan Endemic Nephropathy. Веома успешна сарадња остварена је на овом пројекту, где је главни координатор дописни члан САНУ Владисав Стефановић уз учешће пет земаља SEE и још десет земаља из Европе и Северне Америке. У оквиру реализације пројекта одржано је више скупова са учешћем врло широког круга истраживача: у Београду (21. децембра 2005; 9-10. новембра 2007; 16-17. априла 2009), Загребу (20-22. октобра 2006), Болу на Брачу (2008).

У међувремену је формулисан и трећи пројекат Technology and Competitiveness of the SEE (главни координатор: дописни члан САНУ Часлав Оцић). До сада пројекат су прихватиле националне академије Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Румуније.
Националне академије IAC SEE имају споразуме о билатералној сарадњи из области: астрономије, катализе, биодиверзитета, гео-наука, археологије, положаја националних мањина, који могу послужити као полазна основа за њихово трансформисање из билатералних у трилатералне и мултилатералне регионалне пројекте.

Након састанка Програмског комитета у Софији покренута је иницијатива да се IAC SEE и његов PC кандидују за саветодавно тело Савета за регионалну сарадњу (RCC). Академик Љубисав Ракић, у својству председавајућег PC, на састанку CEEN у Смоленицама (април 2009) са генералним секретаром RCC Хидом Бишчевићем постигао је начелну сагласност о овоме, што је и формулисано у писму академика Ракића од 13. маја 2009, генералном секретару

 

 

PlanPlus