Вести из 2010. године
 

Часопис Јужнословенски филолог

Часопис Јужнословенски филолог је 2008. године постао део групе часописа које Министарство науке додатно промовише њиховим укључивањем у Cross-Reff sistem (http://www.crossref.org/) чиме је сваком чланку објављеном у часопису од 2002. до данас, додељен јединствен DOI број, а сви мета - подаци су депоновани у Cross-Ref систем. Часопис јужнословенски филолог може се погледати на линку:
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-185X

 

 

PlanPlus