Вести из 2010. године
 

Поводом одржаног научног скупа “Истраживање синергизма између припремљености за биотероризам и општих јавно-здравствених мера”

У Српској академији наука и уметности од 15-17. новембра одржан је међународни научни скуп “Истраживање синергизма између припремљености за биотероризам и општих јавно-здравствених мера”.
На скупу је учествовало 35 стручњака из 22 земље из Европе, САД, Блиског истока и Светске здравствене организације.

Др Горан Белојевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду истакао је да је ово први састанак ове врсте у Србији, на коме се расправљало о биотероризму са разних аспеката. Била је то изузетна прилика за размену искустава стручњака из земаља које су биле погођене биотерористичким нападима и оних које се припремају за одговор на овакве нападе. Важно је да јавно-здравствени систем Србије буде припремљен и да се уложе додатни напори у превенцију биотероризма, континуирану едукацију здравствених радника и разложне инвестиције у опрему неопходну за одговор на биотерористички напад.

Научници из Србије, уз помоћ стручњака из Немачке, развили су оригиналан модел повећања ефикасности постојеће инфраструктуре јавно-здравственог система у одбрани од биотеоризма, напомиње др Владан Радосављевић, професор на Војној академији.

Потпредседник САНУ академик Љубисав Ракић истакао је да најзначајнији резултат научног скупа представља новоформирана мрежа институција и учесника скупа која ће се старати о раду на заједничким пројектима, имплементацији резултата пројеката и усавршавању модела одбране од биотероризма. То ће бити основа за покретање међународних пројекта који ће се финансирати од Европске заједнице, било у оквиру програма ФП7 и/или Комитета за науку и технологију (COST).

Врло високу оцену научном скупу дале су и др Ирис Хангр (Iris Hunger) са Хамбуршког универзитета- Истраживачка група за контролу биолошког оружја и др Лиса Роц (Lisa Rotz) представник Центра за контролу и превенцију зараза, Одељење за припремљеност и одговор на биотероризам.

 

 

PlanPlus