Вести из 2011. године
 

Конференција Међународног савета за науку

Светска научна заједница покренула је нови интердисциплинарни научни програм за доношење градских одлука које се тичу здравља и добробити људи.

Рим, Италија – Данас је генерална скупштина Међународног савета за науку (ИЦСУ), у чијем раду учествује потпредседник САНУ академик Љубиша Ракић, јавно саопштила планове за нову глобалну иницијативу „Здравље и добробит у урбаној средини која се мења: приступ анализе система“.

Више од половине светског становништва живи у урбаним срединама и има тренд брзог раста стварајући нове изазове за очување и побољшање људског здравља и добробити. Једноставни модели који се баве здрављем становника често имају ограничену могућност примене у сложеним урбаним условима у којима се приликом одлучивања и одређивања политика истовремено морају узети у обзир многобројни различити проблеми. Научни план ИСЦУ даје нови концептуални оквир за разматрање мултифакторијалне природе како детерминанти тако и испољавања здравља и добробити код урбаног становништва. Примена анализе система - квантитативно моделирање међусобних односа између повезаних система – даје механизам за истраживање ове сложене теме и обезбеђује решења проблема у стварном свету.

„Потребан је нови приступ здрављу и добробити у урбаним срединама. Успех ове иницијативе зависиће од степена у којем ће научници из различитих дисциплина моћи да сарађују и баве се проблемима урбаних средина на начин који ће моћи да користе органи који одлучују о истим“, каже др Ландис МекКелар (Ландис МацКеллар), економиста у Институту за анализу примењених система (Беч, Аустрија), који је Председник Групе за планирање ИЦСУ. „То је амбициозан план али изазови везани за здравље у урбаним срединама су огромни и све више расту; морамо да будемо оптимистични и верујемо да ће наука и политичке заједнице моћи да се договоре о заједничком раду у циљу проналажења практичних решења“.

Један од региона у којем се очекује да ће ова иницијатива имати велику важност је Азија и Пацифик, у којем живи преко 60% светског становништва и где стопа раста урбаног становништва прелази 2%. ИЦСУ је већ позвао групу експерата из овог региона да размотре како ова светска иницијатива може да се реализује у Азији. Професор Индира Нат (Индира Натх), клинички научник (Њу Делхи, Индија) и Председник ове регионалне групе, презентирала је извештај групе на скупштини ИСЦУ. „Све урбане средине се разликују, али имају и сличности и можемо да учимо једни од других“, рекла је. „Светски оквир и приступ системима је изузетно важан за овај шаролик регион, јер ће нам омогућити координирање и сарадњу у градовима, земљама и регионима приликом реализације пројеката са специфичним локалним потребама. Морамо да мислимо глобално и делујемо локално.“

Научни синдикати ИЦСУ који представљају различите научне дисциплине играће важну улогу у промовисању нове иницијативе у наредним месецима. Формираће се међународна саветодавна комисија за праћење њене реализације и у плану је да се оснује канцеларија за међународни програм. У међувремену, научници из Азије већ су отпочели заједнички рад у складу са новим оквиром и надају се да ће им се ускоро придружити научници из других региона.

 

 

PlanPlus