Вести из 2011. године
 

АПЕЛ САНУ УПУЋЕН СКУПШТИНИ ГРАДА

Председништво САНУ је на предлог Одељења језика и књижевности и Одељења ликовне и музичке уметности на својој седници од 3. октобра 2011. године донело одлуку да упути Скупштини града АПЕЛ за додатну проверу основаности предлога проширења Зоолошког врта и предлога планске намене и изградње великог стамбено-пословног комплекса у зони Калемегданске тврђаве.

АПЕЛ је заснован на разматрању расположиве документације као и на чињеници да су неке наменске и амбијенталне карактеристике решења из овог документа (приказаног на јавном увиду септембра ове године) у супротности са ставовима о историјској заштити и ревитализацији Београдске тврђаве како су они формулисани на научном скупу САНУ одржаном 1985. године, а коме је председавао академик Васа Чубриловић.

Како су ставови наведеног научног скупа (објављени у Зборнику радова САНУ 1988. године) и данас за САНУ, у својим основним карактеристикама, обавезујући, АПЕЛ Градској скупштини за додатну проверу неких наменских и амбијенталних решења из поменутог плана је морао бити упућен.

Очекује се да ће у Граду бити правилно цењена добронамерност овог залагања те да ће АПЕЛ САНУ бити уважен и прихваћен.

PDFИнформација за штампу

PDFПисмо Генералног сектретара САНУ, академика Димитрија Стефановића

PDFОдговор Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове

 

 

PlanPlus