Вести из 2012. године
 

Заштита српског културно-историјског наслеђа на КИМ

Српска академија наука и уметности изражава своју забринутост због покушаја да се српско историјско и културно наслеђе на Косову и Метохији, које је и данас живо, организацији УНЕСКО представи као културно добро које треба свести искључиво у оквире административне и територијалне заштите споменика, као да се ради о цивилизацијском наслеђу давно изумрлих народа.
Имајући у виду опасности од далекосежних последица које оваква настојања могу имати по разумевање историјског развитка на овим просторима, а располажући светски признатим стручњацима за питања културног наслеђа о којем је реч, као и одговарајућом дигитализованом документацијом, САНУ је 10. фебруара 2012. упознала релевантне државне институције са својим виђењем ситуације. Ово виђење, засновано искључиво на општеприхваћеним методолошким начелима науке, упућено је Националној комисији за сарадњу са УНЕСКО-м, Министарству спољних послова и Министарству културе, информација и информационог друштва. То је пледоаје за научни прилаз заштити српских средњевековних споменика и других културних добара на Косову и Метохији.

 

 

PlanPlus