Вести из 2012. године
 

Предлог да се формира Министарство за високо образовање, науку и технолошки развој

Савремена просперитетна друштва одрживог развоја су друштва базирана на знању. Изградња друштва и економије базираних на знању, а тиме и већа интеграција, је основни заједнички циљ Европске уније.

Суштински искорак у остварењу опредељења да наша земља постане друштво базирано на знању био би формирање Министарства за високо образовање, науку и технолошки развој. Овакво министарство би оптимално допринело суштинском повезивању наших универзитета, истраживачких организација и привреде у циљу формирања критичне масе младих људи са квалитетним општим и примењеним високошколским знањима базираним на науци, који су оспособљени да се суоче са виталним проблемима развоја наше земље.

Докторске студије представљају нови квалитативни помак у формирању компетитивног и одрживог научно-образовно-развојног простора. Формирање Министарства за високо образовање, науку и технолошки развоој би омогућило да се кроз докторске студије и постдокторско усавршавање оствари интерактивна веза са европским универзитетским простором, ефикаснији трансфер нових технологија и даљи подстицај иновацијама и високо-технолошком предузетништву.

Академик Никола Хајдин, Председник САНУ

Проф. др Срђан Станковић, Председник Националног савета за високо образовање

Проф. др Вера Дондур, Председник националног савета за науку и технолошки развој

Проф. др Бранко Ковачевић, Ректор Универзитета у Београду и Председник КОНУС-а

Проф. др Мирослав Весковић, Ректор Универзитета у Новом Саду

PDFПредлог да се формира Министарство за високо образовање, науку и технолошки развој

 

 

PlanPlus