Вести из 2012. године
 

Састанак Програмског комитета академија наука југоисточне Европе 8. јуна 2012. године, Подгорица

Програмски комитет академија наука југоисточне Европе разматрао је досадашње активности овог Комитета, који је у периоду од 1992. до 2012. године одржао седам састанка (Подгорица, Скопље, Београд, Софија, Сарајево, Тирана). Сагласно договору претходних састанака о исцрпној анализи билатералних пројеката између академија овог региона постигнута је сагласност о могућности претварања билатералних пројеката између појединих националних академија наука у мултилатералне и следствено томе и регионалне. Истакнуто је да је на бази међуакадемијске сарадње одржано више научних састанака научних друштава овог региона уз подршку и/или организацију академија наука.

Програмски комитет се сагласио да кандидује реализацију три нова пројекта за које постоји интересовање и услови:

-"Дијабетска нефропатија у региону југоисточне Европе – координатор пројекта Македонска академија наука и уметности
-Југоисточно-европска мрежа у математичкој и теоријској физици – координатор пројекта Бугарска академија наука и уметности
-Албанска тема

Састанку су присуствовали представници академија наука Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Македоније, Румуније, Албаније, Хрватске и Србије. Представници Турске су се извинили, а Атинска академија не присуствује на састанцима где је присутна Македонска академија наука.

 

 

PlanPlus