Вести из 2012. године
 

Истраживања у неуролошкој рехабилитацији

Дрруги меморијални симпозијум "Петар Арежина" са међународним учешћем.

Организатори :
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" Београд
Друштво за неуронауке Србије
Удружење неуролога Србије
Удружење физијатара Србије

Међуодељенски одбор за биомедицинска истраживања САНУ

Свечана сала САНУ
09. новембар 2012.

 

 

PlanPlus