Вести из 2012. године
 

ФИНАНСИРАЊЕ КоБСОН-а - Преглед стања

Огроман напор који је учињен за успостављање, одржавање и финансирање
КоБСОН програма је у протеклих 11 година дао значајне резултате. Међутим,
последњих месеци, многи корисници нас позивају изражавајући искрену
забринутост за даље финансирање, а то значи и функционисање КоБСОНа.
Зато, након консултација, представници највећих академских библиотека у
Србији, одлучили су да своје кориснике обавесте о проблемима са којима се
КоБСОН суочава.
Финансирање је већ сада значајно умањено:
• овогодишњи буџет за набавку је мањи за 11% него што је био у 2011.
години;
• од тог смањеног буџета за 2012. годину, до данас је уплаћено свега 72.9%;
• непознато је колико средстава је опредељено за финансирање КоБСОНа у
2013. години.
Све наведено нас приморава да неке од извора престанемо да претплаћујемо,
а за један нам је приступ већ укинут. Сматрамо да је обједињена претплата
убедљиво најекономичнији начин набавке ако посматрамо целокупну истраживачку
заједницу Србије, јер:
• набавка штампаних верзија или појединачних лиценци за приступ
електронским верзијама часописа, многоструко је скупља, и
• набавка појединачних чланака, било куповином од издавача (око 30 ЕУР по
чланку) или међубиблиотечком позајмицом (најповољније око 5 ЕУР по
чланку), је нерационална – вишеструко је скупља, а набавља се само за
једног корисника. Ради поређења, према подацима који се прате на
месечном нивоу, цена чланка преузетог преко КоБСОНа у 2011. години је
била 0.72 ЕУР.
У току ове, 2012. године, до сада је већ преузето преко 1.900.000 чланака.
Приступи индексним базама (Web of Science, SciFinder и Scopus) су такође у
порасту. Број приступа КоБСОН веб страницама се усталио на 6.000 на дневном
нивоу. Све то указује да се претплаћени извори интензивно користе. Удео
искоришћености појединих сервиса је скоро истоветан уделу цене у целокупном
буџету за набавку.
преузето чланака
по сервисима
удео цене сервиса
у КоБСОН буџету
AmChemSoc
APS
APA
ASME
CUP
Emerald
IEEE
IoP
Oxf ord
RSC
SAGE
Science Direct
Springer
Wiley
agregat ori
EBSCO
HeinOnLine
JSTORE
MUSE
OVID
ProQuest
Сматрамо да ће смањење финансирања КоБСОНа, те изостанак претплате
на неке од извора, неминовно довести до незадовољства у академској заједници и
до смањене доступности савремених извора.
Апелујемо на министарства која су задужена за финансирање да се учини
додатни напор и да се обезбеде неопходна средства за даље одржавање
претплате на сервисе које пружа КоБСОН. На ресорном Министарству је обавеза
да истраживачима од којих се очекује прописани учинак обезбеди и неопходне
услове за објављивање квалитетних научних радова, а то је приступ
информационим изворима.
Као што са својим корисницима делимо своје ресурсе, тако на овај начин са
њима делимо и своју забринутост и проблеме на које наилазимо.

Представници академских библиотека
Републике Србије, оснивача КоБСОНа

PDFФИНАНСИРАЊЕ КоБСОН-а - Преглед стања

 

 

PlanPlus