Вести из 2013. године
 

Рушити или реконструисати зграде Генералштаба у Београду?

Одељење ликовне и музичке уметности САНУ је на свом II скупу од 28. фебруара 2013. године упознато са иницијативом девет институција (струковних асоцијација, удружења, факултета и др.) у којој се државном врху – Председнику Републике Србије, Председнику Републичке владе и Министру одбране упућује допис поводом у јавности изнете намере да се комплекс зграда Генералштаба оштећен у НАТО бомбардовању поруши ради изградње нових комерцијално атрактивних садржаја на тој локацији.

Одељење сматра оправданим ставове изнете у допису девет институција а према којима реконструкцији овог комплекса треба приступти пажљиво и домаћински имајући у виду економске и техничке али и културне и историјске аспекте овог проблема. У том циљу и Одељење ликовне и музичке уметности САНУ је спремно да пружи одговарајућу помоћ у налажењу правих солуција.

Одељење ликовне и музичке уметности

 

 

PlanPlus