Вести из 2013. године
 

Саопштење за јавност поводом стања у науци

У Српсој академији наука и уметности одржан је састанак у коме су суделовали представници САНУ, Универзитета, научних института и Националног савета за науку којима је указано на тешкоће и катастрофално стање у науци које захтевају и ургентну и дугорочну акцију.

На састанку је одлучено да се упути писмо председнику Владе за хитно решавање актуелних проблема науке и предложи да се организује састанак који би критички размотрио стање науке у Србији и предложе путеви дугорочног решења у формирању научне политике Србије.
Истакнуто је да брзоплети и импровизовани предлози, који ремете озбиљне напоре у истраживањима и открићма, и замена тих базичних принципа само концептом иновација неће допринети напретку и стабилизацији науке и научне политике.

У условима економско-финансијске кризе, која је реална, не негирамо да је смањење јавне потрошње нужна мера. Међутим, због недовољних одобрених средстава за науку у 2013. години, реализација започетих програма, међународна сарадња, укључивање најталентованијих младих људи у истраживања немогуће је реализовати, па би смањење средстава за науку и технолошки развој имало несагледиве последице.

PDFСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ СТАЊА У НАУЦИ

 

 

PlanPlus