Вести из 2013. године
 

Награда САНУ из области математике и сродних наука

Списак кандидата

На конкурс за Награду САНУ из области математике и сродних наука пријављени су следећи кандидати (уз име кандидата дато је звање, установа у којој је запослен и ужа научна област):

1. 116/15 од 13.08.2013


- Драган Стевановић, редовни професор, ПМФ Ниш, теорија графова
- предлагач: Веће Департмана за рачунарске науке ПМФ Ниш;


2. 116/16 од 06.09.2013

- Весна Манојловић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, геометријска теорија функција
- предлагачи: Славко Симић, Matti Vuorinen, Pekka Koskela


3. 116/19 од 09.09.2013

- Владимир Драговић, научни саветник, Математички институт САНУ, геометрија и динамички системи
- предлагач: Научно веће Математичког института САНУ


4. 116/19 од 09.09.2013.

- Група научних саветника (Зоран Марковић, Миодраг Михаљевић, Ненад Младеновић, Зоран Огњановић, Слободан Симић) – дискретна математика примењена у рачунарству
- Зоран Марковић, научни саветник, Математички институт САНУ, математичка логика
- Миодраг Михаљевић, научни саветник, Математички институт САНУ, криптологија
- Ненад Младеновић, научни саветник, Математички институт САНУ, алгоритми и оптимизација
- Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт САНУ, математичка логика
- Слободан Симић, научни саветник, Математички институт САНУ, теорија графова
- предлагач: Научно веће Математичког института САНУ;


5. 116/19 од 09.09.2013.

- Павле Благојевић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, алгебарска топологија
- предлагач: Научно веће Математичког института САНУ;


6. 116/19 од 09.09.2013. и 116/30 од 13.09.2013.

- Стево Стевић, научни саветник, Математички институт САНУ, математичка анализа
- предлагач: Научно веће Математичког института САНУ;
- предлагачи: Martin Bohner, Flavia Colonna, Allan Paterson.


7. 116/19 од 09.09.2013.

- Коста Дошен и Зоран Петрић – групна кандидатура
- Коста Дошен, научни саветник, Математички институт САНУ, математичка логика
- Зоран Петрић, научни саветник, Математички институт САНУ, математичка логика
- предлагач: Научно веће Математичког института САНУ;


8. 116/24 од 11.09.2013.

- Миодраг Петковић, редовни професор, Електронски факултет Ниш, нумеричка математика
- предлагачи: Драгослав Херцег, Љубиша Коцић и Властимир Николић;


9. 116/26 од 12.09.2013.

- Александар Цветковић и Миодраг Спалевић – групна кандидатура
- Александар Цветковић, ванредни професор, Машински факултет Београд, нумеричка математика
- Миодраг Спалевић, редовни професор, Машински факултет Београд, нумеричка математика
- предлагач: Наставно научно веће Машинског факултета Београд.


10. 116/28 од 13.09.2013.

- Милица Марчета Канински, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, физичка хемија
- предлагачи: Бојан Радак, Марјана Петковић и Зоран Шапоњић.


11. 116/32 od 16.09.2013.

- Владимир Ракочевић и Драган Ђорђевић – групна кандидатура
- Владимир Ракочевић, редовни професор, ПМФ Ниш, функционална анализа
- Драган Ђорђевић, редовни професор, ПМФ Ниш, функционална анализа
предлагач: Веће Департмана за математику ПМФ Ниш.

 

 

PlanPlus