Вести из 2013. године
 

Записник са састанка Комисије за доделу награде из области техничких и сродних наука

З А П И С Н И К
са састанка Комисије за доделу награде из области техничких и сродних наука, одржаног 7.октобра у 10.30 сати у кабинету Секретара Одељења техничких наука

Састанку су присуствовали сви чланови Комисије(академици Владан Ђорђевић, Зоран Ђурић и дописни члан Душан Теодоровић).
Отворени су приспели предлози и констатовано је да су пријављени следећи кандидати:

1.проф.др Милан Петровић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду.
Предлагачи: проф.др Мирољуб Томић, проф.др Војкан Лучанин и проф.др Срђан Бошњак (116/31 13.9.2013.)

2.др Љубивоје М. Поповић,инжењер електротехнике.
Предлагачи: проф.др Миленко Ђурић, проф.др Иван Шкокљев и проф.др Милић Стојић (116/23 10.9.2013.)

3.проф.др Вељко Поткоњак, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду.
Предлагачи: проф др Петар Петровић, редовни професор Машинског Факултета Универзитета у Београду, проф.др Сања Вранеш,редовни професор ЕТФ Универзитета у Београду и проф.др Бранимир Рељин, редовни професор ЕТФ Универзитета у Београду.( 116/14 10.7.2013.)

4.проф.др Добривоје Тошковић, архитекта,
Предлагачи: проф.др Дарко Марушић,проф.др Владан Ђокић,др Михаило Чанак, Академија инжењерских наука је дала подршку овом предлогу и амбасадор Индије. (116/17,116/20, 116/21).

Чланови Комисије су се договорили да детаљно проуче приспеле материјале, након чега ће поново одржати састанак. Такође је Комисија сагласна да се имена кандидата ставе на увид јавности путем сајта САНУ.

ПРЕДСЕДНИК Комисије за доделу награде из области техничких и сродних наука
академик Владан Ђорђевић

 

 

PlanPlus