Вести из 2013. године
 

Награда САНУ из области медицинских и сродних наука

са састанка Комисије за доделу награде из области медицинских и сродних наука, одржаног 15.октобра у 14.30 сати у кабинету академика Јована Хаџи-Ђокића

Састанку су присуствовали сви чланови Комисије(академици Јован Хаџи-Ђокић, Драган Мицић и дописни члан Душица Лечић - Тошевски).
Отворени су приспели предлози и констатовано је да су пријављени следећи кандидати:
1.проф.др Силвана Андрић, редовни професор Департмана за биологију ПМФ Универзитета у Новом Саду,( област репродуктивна ендокринологија). Предлагач: Изборно веће Департмана за биологију и екологију ПМФ Универзитета у Новом Саду (116/27 12.9.2013.)

2.асс.др Млађан Протић, асистент на предмету Хирургија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду и хирург у Клиничком центру Војводине. Предлагачи: проф.др Милан Бреберин, проф.др Бранимир Гудурић,емеритус и проф.др Светозар Сечен (116/29 13.9.2013.)

3.проф.др Татјана Симић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, (област биохемија). Предлагачи:академици Љубисав Ракић, Владимир Бумбаширевић и Небојша Лалић.( 116/25 13.9.2013.)

4.проф.др Владимир Трајковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,(област имунологија). Предлагачи: академици Владимир Костић и Владимир Бумбаширевић и проф др Зорица Рамић.. (116/22,10.9.2013.)

Чланови Комисије су се договорили да детаљно проуче приспеле материјале, након чега ће поново одржати састанак. Такође је Комисија сагласна да се имена кандидата ставе на увид јавности путем сајта САНУ.

 

 

PlanPlus