Вести из 2013. године
 

Потписан протокол о сарадњи са Централним институтом за конзервацију

У Српској академији наука и уметности, потписан је Протокол о сарадњи између САНУ и Централног института за конзервацију.
Протокол су потписали управник послова САНУ Будимир Д. Лончар и директорка ЦИК-а Мила Поповић Живанчевић.

Протоколом је предвиђено да се оствари сарадња на пољу заштите, конзервације и рестаруације непроценљиве културне баштине која се чува у Библиотеци, Галерији, Архиву САНУ и Архиву у Сремским Карловцима.

Сарадња ће се одвијати у фазама, пројектно у зависности од могућности обе стране потписнице и одређених приоритета.

Заједничка сарадња Академије и ЦИК-а допринеће да се грађа од националног значаја сачува за будуће генерације.

 

 

PlanPlus