Вести из 2013. године
 

МИЛАНСКИ ЕДИКТ 313-2013, СРБИЈА

Циклус јавних предавања у САНУ

(Свечана сала САНУ, понедељком у 12 часова)

16. септембар 2013.


академик Љубомир Максимовић, Уводна разматрања
др Бојана Крсмановић (Византолошки институт САНУ), Константин Велики у византијској традицији


23. септембар 2013.

проф. др Радомир Поповић (Богословски факултет Универзитета у Београду), Васељенски сабори у контексту константиновског наслеђа


30. септембар 2013.

др Вујадин Иванишевић (Археолошки институт), Касноантички град у Илирику и његова трансформација


7. октобар 2013.

проф. др Слободан Ћурчић (члан САНУ ван радног састава), Константин Велики. На раскрсници путева римске архитектуре


14. октобар 2013.

проф. др Смиља Марјановић-Душанић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Нови Константин у српској писаној традицији средњег века


21. октобар 2013.

др Даница Поповић (Балканолошки институт САНУ), Реликвије часног крста у средњовековној Србији


28. октобар 2013.

академик Гојко Суботић, Свети Константин и Јелена у нашој старој уметности
академик Љубомир Максимовић, Закључна разматрања

 

 

PlanPlus