Вести из 2013. године
 

Састанак ИО САНУ и секретара одељења хуманистичких наука са министром културе Иваном Тасовцем

Српску академију наука и уметности посетио је министар културе и информисања господин Иван Тасовац са сарадницима. Састанку су присуствовали: цео ИО Академије са свим члановима Одељења,као и секретар Министарства, госпођа Јелена Маринковић, шеф Кабинета. Разговорима су присуствовали управник послова САНУ и заменик управника послова.
На почетку разговора, чланови ИО упознали су укратко министра са концепцијом културно-уметничке делатности САНУ и скренули пажњу на главни проблем, а то је недостатак стабилне шеме финансирања њених активности. Три теме имају посебан приоритет за Академију: Архив, Библиотека и Галерија.
Министар И. Тасовац је истакао да очекује помоћ Академије у реализацији послова који стоје пред Министарством. Један од главних задатака биће враћање дигнитета и друштвене улоге институцијама културе. То ће се спровести њиховом професионализацијом и увођењем транспарентности у раду.
Такође, биће јасно повучена граница између културе и естраде и појединачних и институционалних пројеката. Оно што ће, међутим, бити мало теже, то је разграничење културе и уметности. То је осетљиво питање и одређивање приоритета на овом пољу захтеваће посебну бригу.
Пажња ће се посветити и обележавању важних годишњица и планира се да њихова организација буде у надлежности институција, а не државе. Планирање буџета за различите активности директно ће зависити од утврђивања приоритета. Министарство очекује да Академија испуни своју саветодавну улогу, давањем предлога и дугорочних планова за обележавање значајних годишњица.
Министарство културе посебно наглашава важност заштите наше свеукупне културне баштине, покретне и непокретне. Овом темом ће се у 2014. години бавити и Савет Европе. Заштита се спроводи превасходно дигитализацијом, што је у европским оквирима већ обухваћено пројектом DAE (Digital Agenda for Europe). На састанку Савета Европе, Министарство културе имаће представника Зорана Перовића у радној групи за дигитализацију. На тај начин Србија ће се укључити у тај пројекат.
Дигитализација је протеклих година у нашој земљи рађена несинхронизовано и при томе није остварен довољно висок степен заштите. Грађа је лако доступна на Интернету и може се користити готово без икакве контроле.
Министар И. Тасовац посебно се осврнуо на питање нашег језика и његове будућности. Недавно смо били у ситуацији да српски језик буде укинут на катедрама за славистику на универзитетима широм САД. Срећом, то је избегнуто. Не постоји утврђена језичка политика, немамо ниједан речник српског језика у дигиталној форми са могућношћу претраживања. Такође, наша књижевност се слабо преводи.
Академик П. Пипер истакао је да језичка политика тражи језичку стратегију, коју ми још немамо, и језичку културу. САНУ је спремна да даје предлоге и савете, а Министарство културе креираће и спроводиће одговарајућу политку. Статус српског језика у свету погоршао се последњих година. Некада смо имали 70 лектората а сада их има свега 19. Недостаје финансијска подршка државе.
Академик М. Лојаница обавестио је присутне да је Одељење ликовне и музичке уметности систематизовало листу кључних проблема у култури: питање културне политике и стварања услова за рад; финансирање рада Галерије САНУ; стварање нових законских оквира за заштиту културе; елиминација дилентантизма у креирању концепције културних манифестација; поштовање компетенције и надлежности; високо вредновање заштите културних вредности и историјске заштите; остваривање спреге културе и уметности са образовањем. Систематизовану листу Одељење је већ доставило Извршном одбору, а један примерак је уручен и министру.
Након дискусије поводом проблема које Академија има са штампањем књига(недостатак средстава, обавеза расписивања тендера), представници Mинистарства су предложили да им се доставе амандмани на постојећи Закон о јавним набавкама, са образложењем.

 

 

PlanPlus