Вести из 2013. године
 

Награде Српске академије наука и уметности из области математике и сродних наука за 2013. годину

На основу Одлуке са своје XII седнице од 14.11.2013. године Извршни одбор САНУ објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
o избору Кандидата - Групе научника и додели
Награде Српске академије наука и уметности из области математике и сродних наука за 2013. годину
Награда се додељује
др Зорану Марковићу, научном саветнику Математичког института САНУ
др Миодрагу Михаљевићу, научном саветнику Математичког института САНУ
др Ненаду Младеновићу, научном саветнику Математичког института САНУ
др Зорану Огњановићу, научном саветнику Математичког института САНУ
др Слободану Симићу, научном саветнику Математичког института САНУ

Награда се састоји од Повеље и новчаног дела.
Председник САНУ свечано додељује на Дан Академије (19. новембра 2013. године) по једну Повељу сваком награђеном научнику из Групе.
Одлуку о избору научника и додели Награде једногласно је донела Комисија у саставу: академик Драгош Цветковић, председник Комисије, академик Милева Првановић и академик Александар Ивић.
Донатор средстава за Награду је Удружење банака Србије.

 

 

PlanPlus