Вести из 2013. године
 

Награде Српске академије наука и уметности из области медицине и сродних наука за 2013. годину

се додељује

проф. др Владимиру Трајковићу, ванрадном професору Медицинског факултета Универзитета у Београду

Награда се састоји од Повеље и новчаног дела. Награђеном научнику Повељу свечано додељује на Дан Академије (19.новембра 2013. године) председник САНУ.
Одлуку о избору научника и додели Награде једногласно је донела Комисија у саставу: академик Јован Хаџи-Ђокић, председник Комисије, академик Драган Мицић и академик Миодраг Чолић.
Донатор средстава за Награду је Драгер фондација ( Draeger Foundation).

 

 

PlanPlus