Вести из 2013. године
 

Примена IBSE метода у области одрживог развоја

Француски Министар истраживања и високог образовања, поводом покретања пројектног циклуса Horizon 2020, прогласио je ЕУ FIBONACCI пројект (чији члан конзорцијума је био Институ ВИНЧА посредством пројекта Рука у тесту а подржан од стране Српске академије наука и уметности), као једног од 12 „Европских звезда“ којим се валоризује допринос истраживањима на европском нивоу.
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75844/les-etoiles-europe-trophee-qui-valorise-les-chercheurs-pour-leur-engagement-europeen.html

Институт ВИНЧА је, такође посредством пројекта Рука у тесту а подржан од стране Српске академије наука и уметности, у наредном трогодишњем периоду члан конзорцијума ЕУ-LLP SUSTAIN који има за циљ пружање подршке и ресурса наставницима у примени IBSE метода у области одрживог развоја.

 

 

PlanPlus