Вести из 2014. године
 

Веб рангирање научно-истраживачких центара

Интернет презентација Српске академије наука и уметности налази се на 20 месту ранг листе европских и 299 месту ранг листе светских научно-истраживачких институција. Интернет презентација САНУ представља комплексну али динамичну презентацију која , поред историјских и општих информација нуди широк спектар научно-истраживачких и уметничких информација.

Интернет презентација се дневно ажурира што доприноси великој посећености и видљивости, као и претраживости.

PDFКомплетан текст

 

 

PlanPlus