Вести из 2014. године
 

Уручење награде из Фонда Задужбине Бранка Ћопића за дела објављена у 2013. години

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Одељење језика и књижевности
ЗАДУЖБИНА БРАНКА ЋОПИЋА
уручује награде

Соњи Атанасијевић за роман
ВАЗДУШНИ ЉУДИ

Ранку Јововићу за збирку поезије
ЧЕКАЈУЋИ ЈАКОБИНЦЕ
29. маја 2014. године у 12 сати

О награђеним књигама говоре:
академик СВЕТОЗАР КОЉЕВИЋ
академик МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

 

 

PlanPlus