Вести из 2014. године
 

Саопштење Српске академије наука и уметности

Српска академија наука и уметности изражава велико жаљење, првенствено због губитака људских живота али и због великих материјалних губитака.

Елементарна непогода која је задесила Србију оставиће велике последице на привреду и целокупни економски напредак.

Чланови Академије, лекари, професори и сарадници активно су укључени у сваку врсту помоћи и санације последица.

У оквиру својих могућности, САНУ је помогла подручјима погођеним поплавом одговарајућом уплатом на за то наменски отворен рачун.

 

 

PlanPlus