Вести из 2014. године
 

СТАВ ОДЕЉЕЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

На седници одржаној 29. априла 2014. године Одељење језика и књижевности САНУ подржало је oбраћање јавности и апел Стручног већа наставника српског језика и књижевности Медицинске школе у Новом Саду да се у стручним школама у Републици Србији не смањује број часова наставе српског језика и књижевности.
Одељење језика и књижевности САНУ сматра да би у основним и средњим школама у Републици Србији број часова наставе српског језика и књижевности морао бити већи од броја часова наставе било ког страног језика, и да не би смео бити мањи од просечног фонда часова матерњег језика у другим европским земљама.

 

 

PlanPlus