Вести из 2014. године
 

„Значај геотермалних вода за привреду Србије“

Радови саопштени на округлом столу у Луковској бањи 8-10.маја 2014. године:

PDFМ.ЛАЗИЋ, О.КРУНИЋ, Ж. КЉАЈИЋ
ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ ЛУКОВСКЕ БАЊЕ - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ


PDFКрунић О., Лазић М., Докмановић П., Драгишић B., Поломчић Д.
ОЦЕНА ИСКОРИШЋЕНОСТИ ТЕРМАЛНИХ И ЛЕКОВИТИХ ВОДА У БАЊАМА СРБИЈЕ


PDFМИЛЕНИЋ Д., МИЛИВОЈЕВИЋ М., КРУНИЋ О., ВРАЊЕШ А.
ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СРБИЈЕ


PDFЖарко Илин, Миладин Бркић
Коришћење термалних вода у производњи поврћа и цвећа у заштићеном простору


PDFБранислав ГУЛАН
ПОТЕНЦИЈАЛ ГЕОТЕРМАЛНИХ ИЗВОРА

 

 

PlanPlus