Вести из 2015. године
 

Изборна скупштина Огранка САНУ у Новом Саду

Изборна скупштина Огранка САНУ у Новом Саду је одржана 24. 03. у 11 часова. Председник Огранка Академик Зоран Ковачевић
отворио састанак изложио резултате тајне анкете о могућим кандидатима
и након тога се приступило тајном гласању.
Резултати гласања:

Председник Огранка САНУ, академик Стеван Пилиповић
Потпредседник Огранка САНУ, академик Милорад Радовановић
Секретар Огранка САНУ, академик Теодор Атанацковић
Чланови Извршноног одбора САНУ у Новом Саду, дописни члан САНУ Јасмина Грковић-Мејџор и дописни члан САНУ Миро Вуксановић

Избор новог председника Огранка је пуноснажан после верификовња резултата гласања на Изборној скупштини САНУ у Београду 7. априла када се бирају часници САНУ у Београду.

Будући председник Академик Стеван Пилиповић је затим укратко изложио план будућег рада новог руководства Огранка
Из текста који је дат у прилогу издвајамо:

Огранак САНУ у Новом Саду је у протеклом периоду изгубио знатно више него што је примио нових чланова тако да је најважнији непосредни задатак чланова Огранка, у оквиру поодмакле процедуре избора у Академији, промовисање у Београду наших кандидата за које ћемо се определити и дати им подршку на априлској седници.

Са додатном енергијом коју ново руководство доноси жеља нам је да обогатимо рад Огранка кроз активности по којима је Огранак стекао углед, да унапредимо и освежимо наше деловање снажнијим повезивањем са универзитетом, усклађивањем заједничког деловања са Матицом српском као и са активнијом сарадњом са свим друштвеним институцијама у граду, покрајини и републици чије су надлежности везане за науку, уметност и образовање.

Руководство Огранка ће наставити и даље развијати разноврсне квалитетне активности у науци и уметности како би се у што већој мери те актвности промовисале у средствима јавног информисања. Циљ нам је да значајно допринесимо афирмацији највиших стандарда у култури у целини за које видимо да су у озбиљној кризи проузрокованој лошом економском ситуацијом као и појачаном утицају свих аспеката квази науке и уметности, квази културе и квази политике. Унапређење мултиетничности и свих облика социјалне толеранције су демократске тековине којима, без уплитања у дневнополитичка догађања, желимо да дамо посебну димензију и допринос како кроз манифестације у Огранку тако и кроз средства јавног информисања.

Интензивирањем сарадње са члановима САНУ у Београду, Огранак има могућности да у већој мери обогати организацију научних трибина, округлих столова и свих других научних и уметничких манифестација позивајући у госте наше најеминентније чланове и иностране чланове САНУ као и најеминентније уметнике и научнике у Војвидини. Повезивање са нашим научницима и уметницима који живе у иностранству а пореклом су са ових простора је делатност којој ћемо посветити посебну пажњу кроз формирање одговарајуће елктронске евиденције и комуникације. Њихово учешће на скуповима и трибинама Огранка ће свакако обогатити активности Огранка. Обележавање значајних јубилеја наших научника и уметника, бивших и садашњих чланова Огранка, свакако треба да буду важне активности Огранка.
____________________________________

 

 

PlanPlus