Вести из 2015. године
 

САОПШТЕЊЕ САНУ ПОВОДОМ ОДРЖАНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

У Српској академији наука и уметности одржани су избори за чланове Извршног одбора.
Скупштини, на којој је биран председник, два потпредседника и генрелани секретар присуствовалa су 122 члана Академије.

У претходном поступку кандидовали су се:
за председника, академици Љубисав Ракић, Јован Хаџи Ђокић и Владимир Костић;
за потпредседника из одељења природних наука, академици Зоран Поповић и Нинослав Стојадиновић;
за потпредседника из одељења друштвених наука академик Љубомир Максимовић;
за генералног секретара академик Марко Анђелковић.

Након пребројених гласова Изборна комисија је констатовала да су изабрани:
- академик Владимир Костић, председник са добијена 63 гласа
-академик Зоран Поповић, потпредседник са добијена 64 гласа
-академик Љубомир Максимовић, потпредседник са добијених 106 гласова и
- академик Марко Анђелковић, генерални секретар са добијених 109 гласова.

Са данашњим даном престао је мандат досадашњим члановима ИО, председнику Николи Хајдину, потпредседницима Љубисаву Ракићу и Николи Тасићу, као и генералном секретару Димитрију Стефановићу.
На данашњој седници потврђен је избор часника Огранка САНУ у Новом Саду:
председник Огранка САНУ, академик Стеван Пилиповић,
потпредседник Огранка САНУ, академик Милорад Радовановић
секретар Огранка САНУ, академик Теодор Атанацковић и
чланови Извршноног одбора САНУ у Новом Саду дописни члан САНУ Јасмина Грковић-Мејџор и дописни члан САНУ Миро Вуксановић.
Такође, на Скупштини су именовани нови чланови Председништва САНУ, које ће поред новоизабраних чланова ИО и председника Огранка САНУ у Новом Саду чинити и:
секретари одељења, академици Предраг Пипер, Драгош Цветковић, Мирослав Гашић, Веселинка Шушић, Данило Баста, Милан Лојаница, Зоран Петровић и академик Драгољуб Живојиновић.

 

 

PlanPlus