Вести из 2015. године
 

НОВИ ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Српска академија наука упутила је допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја којим изражава задовољство настојањима да се побољшају законски акати и припреми нови пројектни циклус у коме, иначе учествује велики број чланова Академије.
САНУ је изразила спремност да и даље конструктивно учествује у наведеним активностима.
Посебно је наглашена важност оних промена које су усмерене на регулисање етичке димензије научног рада. У претходном периоду читав низ случајева је јасно показао недостатност постојећих процедура и изостанак правог институционалног оквира за решавање таквих ситуација.
САНУ остаје озбиљан саговорник у предузимању корака ка учвршћивању интегритета и неопходног поштења наше академске заједнице.

 

 

PlanPlus