Вести из 2015. године
 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Поштовани,
на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Одбор за јавне службе донео је 6. маја 2015. године Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности.
Јавна расправа спровешће се у периоду од 11. до 31. маја 2015. године, а предвиђено је да учесници у расправи буду институти, универзитети, факултети, Српска академија наука и уметности, друге организације, институције и друга заинтересована лица.
Трибина, односно састанак о предложеном Нацрту закона биће организована у Српској академији наука, ул. Кнез Михаилова 35, у понедељак, 25. маја 2015. године од 13.00 сати, у свечаној сали.
Према плану, на трибину у Академији наука позивају се и сви заинтересовани са Универзитета и све научноистраживачке установе.
Позивају се заинтересовани за јавну расправу да присуствују трибини, а своје примедбе и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја, путем електронске поште на e-mail javna.rasprava@mpn.gov.rs, или на адресу министарства Немањина 22-26, са назнаком "Нацрт закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности".

С поштовањем,


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
др Александар Белић

 

 

PlanPlus