Вести из 2015. године
 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ВАНУК

Српска академија наука и уметности (САНУ) је са изненађењем примила вест о нацрту покрајинске скупштинске одлуке о оснивању јавне установе ВАНУК, посебно након неколико негативних оцена уставности сличних иницијатива.
Не улазећи у овом тренутку у мотивације предлагача, Извршни одбор САНУ је мишљења да се ради о опасним политичким играма које немају утемељења ни у научним, ни у уметничким критеријумима и потребама.
Наведена одлука би озбиљно угрозила јединство научног, културног и уметничког простора Србије. САНУ ће, као највиша научна и уметничка установа у Србији, својим активностима и даље настојати да ово јединство сачува.

 

 

PlanPlus