Вести из 2015. године
 

Састанак ИО САНУ са представницима Матице српске и Универзитета у Београду

Српска академија наука и уметности угостила је представнике Матице српске и Универзитета у Београду. Делегацију Матице српске чинили су председник проф. др Драган Станић, потпредседници проф. др Бранко Бешлин, др Миодраг Матицки и проф. др Ненад Остојић и управник послова г-ђа Јелена Веселинов а делегацију Универзитета у Београду чинили су ректор проф. др Владимир Бумбаширевић, проректор за науку проф. др Иванка Поповић и генерални секретар г-ђа Славица Капетановић. Госте су примили председник САНУ академик Владимир С. Костић, потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић, генерални секретар САНУ академик Марко Анђелковић и академик Ђорђе Злоковић. Састанку су присуствовали управник послова САНУ господин Будимир Д. Лончар и заменик управника послова САНУ г-ђа Драгана Петровић Рађеновић.

На састанку је расправљано о проблемиима у вези са издавањем Српске енциклопедије и Летописа Матице српске. Такође, распсправљано је и о пкретању питања реституције имовине.

На састанку су председници САНУ и Матице српске потписали Протокол о сарадњи. Обе институције имају национални значај и природно је да блиско сарађују на свим пољима.

Наглашено је да је издавање Српске енциклопедије законом регулисана обавеза државе дата на старање САНУ и Матици српској, те да сама држава мора имати у виду национални значај таквог пројекта и мора финансијски учествовати у изради. Иако постоје други начини добијања средстава, држава је та која треба да сноси пун терет. У том смислу договорено је да ће Извршни одбор САНУ саставити текст писма са датим подацима и тражити пријем код министра просвете, науке и технолошког развоја. У текст писма, Матица српска ће унети своје коментаре и доставити план рада за обезбеђених 12 милиона динара и допуну плана рада за средства која недостају а очекују се приликом ребаланса буџета.

Универзитет у Београду и Матица српска већ су покренули питање реституције имовине. Универзитет у Београду има велики број задужбина међу којима је и Капетан Мишино здање у коме је смештено седиште Ректората. По подацима БУ, по броју задужбина и богатству Универзитет у Београду је био у врху Европе. Тренутно постоји 14 активних задужбина и оне раде на начин како је то предвиђено вољом задужбинара. Кључни проблем код реституције је правни континуитет задужбина. Пошто су оне у једном периоду биле национализоване, нису обављале своју примарну функцију те не постоји правни континуитет.

Захваливши се на покретању питања издавања часописа Летопис Матице српске, проф. др Драган Станић изнео је тренутно стање и проблеме у којима се налази ова национална тековина. Он је навео да је финансирање смањено са 46 на 32 милиона динара. Из тог разлога Летопис сада излази три-четири пута годишње што је поражавајуће јер је чак и у време Аустроугарске излазио чешће. Матица српска је у пар наврата реаговала и упозоравала Министарство културе на катастрофалне последице такве политике као и да се национални споменик урушава пред нашим очима, међутим представници Министарства одбијају било какву комуникацију и предлоге за састанак. Договорено је да ће се упутити писмо преко Кабинета председника Владе у коме ће се тражити хитан састанак поводом овог проблема.

 

 

PlanPlus