Вести из 2015. године
 

Увид јавности

да се изборна грађа за избор у чланство САНУ излаже на увид јавности од 01. септембра закључно са 21. септембром 2015. године, сваког радног дана (понедељак-петак) од 10:00 до 14:00 часова, у просторијама Библиотеке САНУ, I спрат Палате САНУ, Кнеза Михаила 35, Београд.
Установе, удружења и грађани појединци, подносе Председништву САНУ, у писаној форми, приговоре на реферате за избор кандидата и на мишљења одељења САНУ.
Приговори се подносе Председништву САНУ, најкасније до 29. септембра 2015. године, преко писарнице САНУ, II спрат Палате САНУ, Кнеза Михаила 35, Београд.

Српска академија наука и уметности
академик Владимир С. Костић, председник

 

 

PlanPlus