Вести из 2015. године
 

Саопштење САНУ поводом написа у штампи у вези са стручном спремом запослених

Извршни одбор САНУ, изабран априла месеца ове године, са нелагодом прати написе и повремене увреде у медијима, везане за радни однос једног члана стручних служби САНУ која је, заправо, протекле две године била запослена на одређено време. Ступањем на снагу Закона о одређивању максималног броја запослених у јавним службама, Извршни одбор САНУ је током разматрања индиректних последица по ову кућу констатовао да известан број запослених одлази у пензију, али је прихватио и сугестију стручних лица да се два запослена, са којима је уговор о раду закључен пре децембра 2013. године преведу у рад на неодређено време.
Одлука је била заснована искључиво на наведеним принципима, без персоналних разматрања, с обзиром на обавештење да два поменута радника испуњавају законске услове.

Истине ради, и пре ових написа у САНУ је започета озбиљна анализа систематизације радних места, квалификације и броја запослених, ради рационализације и повећања ефикасности рада, али се ради о процесу који захтева време. Увременском оквиру свог мандата, актуелни Извршни одбор је спреман да прихвати одговорност само за резултате деловања које ће проистећи из ове анализе.

 

 

PlanPlus