Вести из 2015. године
 

Протест против пријема Косова у Унеско
NO KOSOVO TO UNESCO

PDFПисмо САНУ академијама у свету

Иницијатива председништва Србије

PDFПисмо страним уредницима

PDFOpen letter


The Truth - No Kosovo To Unesco (VTR)

 

 

PlanPlus