Вести из 2015. године
 

САОПШТЕЊЕ САНУ ПОВОДОМ ОДРЖАНИХ ИЗБОРА ЗА РЕДОВНЕ, ДОПИСНЕ И ИНОСТРАНЕ ЧЛАНОВЕ

У Српској академији наука и уметности одржани су избори за редовне, дописне и иностране чланове САНУ.
Укупно је примљено 14 нових чланова САНУ. У претходном периоду између два изборна циклуса преминуло је 17 чланова.

За редовне чланове из састава дописних изабрани су:
Одељење за математику, физику и гео-науке
1.дописни члан Миљко Сатарић
2.дописни члан Зоран Кнежевић

Одељење хемијских и биолошких наука
1дописни члан Милена Стевановић
2.дописни члан Славко Ментус

Одељење техничких наука
1.дописни члан Дејан Поповић
2.дописни члан Душан Теодоровић

Одељење медицинских наука
1.дописни члан Ђорђе Радак, 16 гласова
2.дописни члан Душица Лечић Тошевски
3.дописни члан Небојша Радуновић

Одељење језика и књижевности
1.дописни члан Јасмина Грковић Мејџор
2.дописни члан Миро Вуксановић

Одељење друштвених наука
1.дописни члан Часлав Оцић
2.дописни члан Коста Чавошки

Одељење историјских наука
1. дописни члан Михаило Војводић

Одељење ликовне и музичке уметности
1. дописни члан Петар Омчикус

Изабрано је и 14 нових чланова који улазе у састав дописних чланова САНУ, то су:
Одељење за математику, физику и гео-науке
1. Слободан Марковић
2. Владимир Ракочевић

Одељење хемијских и биолошких наука
1.Милош Ђуран
2.Велимир Попсавин

Одељење техничких наука
1.Милорад Бојић
2.Слободан Вукосавић

Одељење медицинских наука
1.Горан Станковић
2.Марко Бумбаширевић
3.Бела Балинт

Одељење језика и књижевности
1.Злата Бојовић
2.Милован Данојлић

Одељење историјских наука
1. Миодраг Марковић
2. Славенко Терзић

Одељење ликовне и музичке уметности
1.Светислав Божић

За иностране чланове САНУ изабрани су:

Одељење за математику, физику и гео-науке
1. Зоран Обрадовић
2. Пјер Лена

Одељење хемијских и биолошких наука
1.Милан Стојановић

Одељење техничких наука
1. Чедомир Петровић

Одељење језика и књижевности
1. Роберт Ходел

Одељење историјских наука
1. Жан - Пол Блед

 

 

PlanPlus