Вести из 2016. године
 

Обележавање 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности

Предавање Српска дијалектологија јуче, данас и сутра биће прво предавање у циклусу предавања СРПСКА ЛИНГВИСТИКА ДАНАС, који је део програма САНУ за обележавање 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности.
Предавања из тог циклуса биће посвећена српској дијалектологији, ареалној лингвистици, историји језика, етимологији и ономастици, фонологији, граматици, лексикологији и лексикографији, когнитивној лингвистици те контрастивној лингвистици и типолошким истраживањима.
Предавања из циклуса Српска лингвистика данас одржаваће се током 2016. године у периоду фебруар‒јуни и септембар‒децембар, првог понедељка у месецу, у 12.00, у сали 2 на првом спрату Палате САНУ или у Огранку САНУ у Новом Саду.

 

 

PlanPlus