Вести из 2017. године
 

Циклус предавања уприличених поводом изложбе „Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. идентитет, значај, угроженост“

Биљана Вучетић,
Повесница страдања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији у доба турске власти (1455–1912)

Светлана Пејић,
Повесница страдања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији након ослобођења (1912–1999)

Дејан Радовановић,
Damnatio memoriae et contra – о брисању меморије на Косову и Метохији

Мирјана Ђекић,
Српско народно градитељство на Косову и Метохији

Понедељак, 30. октобар 2017, 16:00 – 18:00 Свечана сала САНУ

 

 

PlanPlus