Вести из 2017. године
 

Циклус предавања уприличених поводом изложбе „Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. идентитет, значај, угроженост“

ПИТАЊА КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ СПОМЕНИКА СРПСКОГ УМЕTНИЧКОГ НАСЛЕЂА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
(говоре: Милодарка Коцев, Драган Станојевић, Радован Пиљак)

Уторак, 21. новембар 2017, 16:00 – 18:00 Свечана сала САНУ

 

 

PlanPlus