Дискусија

 

Академик Милосав Марјановић: Дискусија на заједничкој седници Академијских одбора за образовање и високо образовање, одржаној 13.11.2017.

Бесплатни уџбеници

 

ЗАШТО ТРЕБА МЕЊАТИ СТРУКТУРУ ОСМОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ
(Дискусија вођена на једној од седница Одбора и гледање које је било преовлађујуће)