Информације

 

Српска академија наука и уметности

ПРИЛОЗИ УНАПРЕЂИВАЊУ
ОБРАЗОВАЊА
НАСТАВНИКА

 

БЕОГРАД 2016

 

RECOMMENDATIONS issued by The International Conference
The Future of Science Education for Children in a Changing World

ALLEA SE WG - Response to European Commission report

 

Улога академија у образовном процесу

УЛОГА ГЛОБАЛНЕ МРЕЖЕ АКАДЕМИЈА НАУКА(IAP), АСОЦИЈАЦИЈЕ ЕВРОПСКИХ АКАДЕМИЈА НАУКА (ALLEA) И СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ (САНУ) У НАУЧНОМ ОПИСМЕЊАВАЊУ СВАКОГ ДЕТЕТА

Инквајери (Inquiry-Based Science Education-IBSE) метод: Преглед намењен заједници образовања

Научно образовање засновано на инквајери методу примењено у вишим разредима основне школе

Принципи и велике идеје научног образовања

Обнова научног образовања у Европи
Погледи и акције Академија наука

 

Награда PURKWA за образовање

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИ „ТЦ1 ЦЕНТРА ИНСТИТУТА ВИНЧА – УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ НА ПРОЈЕКТИМА РУКА У ТЕСТУ И ФИБОНАЧИ

Bruce Alberts: Considering Science Education, SCIENCE VOL 319 21 MARCH 2008
Pierre Léna: Europe Rethinks Education, SCIENCE VOL 326 23 OCTOBER 2009
Jorge E. Allende: Academies Active in Education, SCIENCE VOL 321 29 AUGUST 2008

 

Свим онима који су учествовали, подржавали, промовисали, помагали и заинтересовани су за реализацију истраживачког метода у предавању наука у школи (IBSE)

 

Линк о циљевима сајта
Линк о ресурсима за наставнике
Линк за део активности у одељењу
Линк о публикованим књигама
Линк о тематским пројектима
Линк за Просветну праксу

 

Извештај о раду Одбора за образовање Председништва САНУ

 

Разговори са проф. Јејл Патом (Y. Patt) и проф. Мајкл Флином (M. Flynn)

У оквиру Светске ректорске конференције, Београд су посетили два од најеминентнијих светских научника у рачунарским наукама: Јејл Пат (Yale Patt), професор Тексашког универзитета у Остину и Мајкл Флин (Michael Flynn), професор Станфордског универзитета.

Оба ова научника су добитници врло престижне Екерт – Мочлијеве (Eckert – Mauchly) награде, а такође су овом приликом промовисани за почасне докторе Београдског универзитета.