Одржани скупови

 

"ОБРАЗОВАЊЕ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ И РАЗВОЈ СЕЛА"
Скуп одржан 12.11.2009. године

Иван Ивић: ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОВАЊА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

Др Јане Аттертон: Улога сеоских школа у руралном развоју: искуство из Шкотске и Енглеске

ОБРАЗОВАЊЕ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ И РАЗВОЈ СЕЛА

EDUCATION OF RURAL POPULATION IN SERBIA AND DEVELOPMENT OF THE VILLAGE
Закључци и препоруке