Одржани скупови

 

"ПРИПРЕМА СТУДЕНАТА НА НАСТАВНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА"
Скуп одржан 26.04.2010. године

Концепција и програм скупа

Прелиминарне дискусије (везане за припрему скупа)

Милосав Марјановић - прилог дискусији 1

Милосав Марјановић - прилог дискусији 2

Софија Пекић - прилог дискусији

Ратко Јанков - прилог дискусији

 

Уводна излагања

Тинде Ковач-Церовић: НОВА СИСТЕМСКА РЕШЕЊА ЗА ФОРМИРАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

Милосав Марјановић: ДИДАКТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНИХ САДРЖАЈА КАО ЈЕЗГРО КУРСА ДИДАКТИКЕ МАТЕМАТИКЕ

Драгица Тривић: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ У ОКВИРУ ОБРАЗОВАЊА ПРОФЕСОРА ХЕМИЈЕ НА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

Ратко Јанков, Софија Пекић Quarrie: ФОРМИРАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ НАСТАВНИКА

 

Дискусије (по азбучном редоследу)

Јулијана Вучо: ОБРАЗОВАЊЕ БУДУЋИХ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Ђорђе Кадијевић: ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: ОСНОВА ДИДАКТИЧКЕ ТРАНСПОЗИЦИЈЕ У НАСТАВИ (МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ)

Ана Пешикан: РЕЗИМЕ ДИСКУСИЈЕ