Одржани скупови

 

Конференција 2015

ISDET 2013
IMPROVEMENTS IN SUBJECT DIDACTICS AND EDUCATION OF TEACHERS
Скуп одржан 24-25.10.2013. године

"ISDTF 2011
IMPROVING SPECIFIC SUBJECT DIDACTICS AT THE TEACHER TRAINING FACULTIES"
Скуп одржан 20-21.10.2011. године

"ПРИПРЕМА СТУДЕНАТА НА НАСТАВНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА"
Скуп одржан 26.04.2010. године

"ОБРАЗОВАЊЕ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ И РАЗВОЈ СЕЛА"
Скуп одржан 12.11.2009. године